TDA-E16

TDA-E16 är en europeisk resurs för test och utveckling av produkter och tjänster som utvecklar transportsystemet. Detta med avseende på miljön och användarens upplevelse av kvalitet, effektivitet och säkerhet.

TDA-E16 erbjuder både fysiska testplatser och expertstöd i samband med tester vid väg. Här kan du testa dina ITS-lösningar både längs väg och för parkering.

Testarena skapas på flera platser längs transportkorridoren Gävle - Bergen (E16). I de första stegen sker etableringen i Dalarna för att senare utvecklas på fler ställen.

I sin helhet är arenan en utmärkt resurs för att göra stora systemtester.