Photo by Runze Shi on Unsplash

Nyhetsbrev våren 2020

Våren 2020 kommer i Sverige att minnas som en tid då inget blev som det var tänkt, då landet gick in i karantän och det personliga mötet byttes ut mot Skype.

Men för ITS Dalarna hoppas vi att våren 2020 också kommer att minnas som den tid då vinden vände från motgång till medgång. ITS Dalarna har haft ett antal år med stora problem. Trafikverket drog sig ur och ekonomin krympte. Enstaka projekt kunde inte fylla ut ITS Dalarnas kostym, utan vi fick gång på gång krympa och minska kostnaderna.

Vi gjorde en kraftansträngning 2018 när vi skapade ett konsortium kring BIFF (Basindustrins FossilFria godstransporter) som var på målsnöret att få en stor och trygg finansiering, men som till slut blev utan anslag. Efter att ha torkat tårarna och bearbetat sorgen, konstaterade vi att idén att jobba med basindustrins godstransporter är för bra för att vi inte ska arbeta vidare med den.

Hösten 2019 började så vändningen för ITS Dalarna. Vi fick anslag från Region Dalarna, Borlänge Kommun och Högskolan Dalarna för att genomföra en förstudie kring BIFF, med fokus på att skapa ett nätverk av små och medelstora företag som kan bidra till framtidens fossilfria och effektiva transportsystem för vår basindustri. Förstudien syftar också till att söka finansiering för olika delar av den ursprungliga BIFF ansökan. Denna förstudie genomförs med Dalarna Science Park som projektägare, men med ITS Dalarna som huvudaktör.

Vi kommer under året hålla ett antal workshops, där tre aspekter av BIFF lyfts fram. Vilka drivmedel och fordon kan genomföra framtidens fossilfria godstransporter? Hur kan uppkopplade och automatiserade system effektivisera dessa transporter? Vilken infrastruktur krävs för framtidens fossilfria godstransporter? Vi genomför just nu en studie om drivmedel och fordon, som skulle ha innefattat en workshop den 1 april. Men Corona gjorde att workshopen inte gick att genomföra utan får skjutas till hösten.

Vi har också just i dagarna lämnat in en större ansökan till Tripple F, också med Dalarna Science Park som projektägare, med medverkan från Högskolan, Boliden, Ernst Express, Gävle hamn, Mellansvenska Handelskammaren och Borlänge kommun. Vi har goda förhoppningar om att få ansökan beviljad, vilket gör att vi på allvar kan komma igång med att utforma en road map för hur basindustrins tunga transporter ska klara framtidens krav på fossilfrihet i kombination med hög kvalitet och rimligt pris.

Vi kommer också att under året uppdatera vår hemsida så att den åter kan börja fungera som en kommunikationskanal till medlemmarna om vad som är på gång, nu när saker och ting börjar vara på gång.

Vi har behov av att komma i kontakt med företag och organisationer som kan bidra med pusselbitar i bygget av framtidens godstransporter för basindustrin. Alla medlemmar är välkomna till våra olika aktiviteter. Den närmaste aktiviteten är det uppskjutna årsmötet, som vi nu räknar med ska kunna genomföras den 25 juni. I bästa fall fysiskt, men troligen som videomöte. Under hösten kommer också ett antal workshops genomföras. Men har ni tankar och funderingar eller vill ni ha mer information om vad vi gör så är ni välkomna att höra av er när det passar er.