Föreningen ITSdalarna

Föreningens historik

Måndagen den 26 januari 2004 hölls det konstituerande mötet i Borlänge för föreningen ITSdalarna. 26 medlemsföretag/organisationer var med från start.
Föreningen är en ideell förening som skall verka som ett regionalt nätverk organiserat av regionala aktörer med verksamhet inom ITS -området. Föreningen skall utgöra en regional mötesplats för informationsutbyte, skall stimulera till nya kontakter mellan medlemsorganisationerna, höja kompetensen och skapa kompetenssynergier som kan leda till utveckling av organisationernas verksamheter och till ökad ”regional” export av ITS-relaterade produkter och tjänster. För detta ändamål har föreningen etablerat ett helägt, icke vinstdrivande servicebolag.

Föreningens styrelse

Kjell Friman, Borlänge Kommun, ordförande
Lena Nerhagen, VTI, styrelseledamot

Suppleanter:
Lars Robertsson, Borlänge Kommun
Linda M Wallin, Falu kommun

Bolagets styrelse

Tom Ramstedt, Tjembaloo, ordförande
Kjell Friman, Borlänge Kommun, styrelseledamot
Johan Håkansson, Högskolan Dalarna, styrelseledamot
Sture Ericsson, Stiftelsen Teknikdalen, styrelseledamot
Lars Nilsson styrelseledamot
Kenneth Carling, Högskolan Dalarna, suppleant
Lars Jacobsson, suppleant