Ett nätverk/kluster för intelligenta transportsystem och tjänster

Välkommen till ITSdalarna

ITSdalarna är en ideell förening som skall verka som ett regionalt nätverk organiserat av regionala aktörer med verksamhet inom ITS* -området. Föreningen skall utgöra en regional mötesplats för informationsutbyte, skall stimulera till nya kontakter mellan medlemsorganisationerna, höja kompetensen och skapa kompetens-synergier som kan leda till utveckling av organisationernas verksamheter och till ökad ”regional” export av ITS-relaterade produkter och tjänster. För detta ändamål har föreningen etablerat ett helägt, icke vinstdrivande servicebolag. *) ITS = intelligenta transportsystem och tjänster

Nyheter

Kommande aktiviteter

Aktivitet                                          Plats                                  Tid 

Workshop, drivmedel                        Högskolan Dalarna          Tidig höst
Workshop, uppkopplade fordon  Högskolan Dalarna          Höst
Workshop, infrastruktur                  Högskolan Dalarna          Sen höst

Mer information kommer!