Ett nätverk/kluster för intelligenta transportsystem och tjänster

Välkommen till ITSdalarna

ITSdalarna är en ideell förening som skall verka som ett regionalt nätverk organiserat av regionala aktörer med verksamhet inom ITS* -området. Föreningen skall utgöra en regional mötesplats för informationsutbyte, skall stimulera till nya kontakter mellan medlemsorganisationerna, höja kompetensen och skapa kompetens-synergier som kan leda till utveckling av organisationernas verksamheter och till ökad ”regional” export av ITS-relaterade produkter och tjänster. För detta ändamål har föreningen etablerat ett helägt, icke vinstdrivande servicebolag. *) ITS = intelligenta transportsystem och tjänster

Nyheter

Kommande aktiviteter

Aktivitet                                                   Plats                                  

Workshop, drivmedel                                 Högskolan Dalarna          
Workshop, uppkopplade fordon           Högskolan Dalarna         
Workshop, infrastruktur                          Högskolan Dalarna          

Mer information kommer!